× هشدار!
متقاضیان خرید و فروش
ویلایی
آپارتمان
مغازه
زمین
باغ
کارخانه - کارگاه
انبار - گاراژ
272 مورد یافت شد.
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : - - -
حداقل قیمت خرید : 800,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 800,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1399/9/9
کد متقاضی : 479
تلفن همراه : 09106393686 (کارشناس املاک مرکزی)
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : - - -
حداقل قیمت خرید : 350,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 350,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1399/9/2
کد متقاضی : 468
تلفن همراه : 09148579173 (کارشناس املاک مرکزی)
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : - - -
حداقل قیمت خرید : 500,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 500,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1399/9/2
کد متقاضی : 467
تلفن همراه : 09303866034 (کارشناس املاک مرکزی)
نوع ملک : - - -
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : 100   متر مربع
حداکثر مساحت : 120   متر مربع
حداقل قیمت خرید : 200,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 300,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1399/8/29
کد متقاضی : 460
تلفن همراه : 09135678443 (کارشناس املاک مرکزی)
نوع ملک : ویلایی
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : 150   متر مربع
حداکثر مساحت : - - -
حداقل قیمت خرید : 3,000,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 4,000,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1399/8/29
کد متقاضی : 459
تلفن همراه : 09352578281 (کارشناس املاک مرکزی)
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : 100   متر مربع
حداکثر مساحت : 100   متر مربع
حداقل قیمت خرید : 150,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 200,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1399/8/29
کد متقاضی : 458
تلفن همراه : 09194519781 (کارشناس املاک مرکزی)
نوع ملک : - - -
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : 100   متر مربع
حداکثر مساحت : 150   متر مربع
حداقل قیمت خرید : 150,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 200,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1399/8/29
کد متقاضی : 457
تلفن همراه : 09125528280 (کارشناس املاک مرکزی)
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : - - -
حداقل قیمت خرید : 1,000,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 1,200,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1399/8/27
کد متقاضی : 456
تلفن همراه : 09123519243 (کارشناس املاک مرکزی)
نوع ملک : زمین/باغ
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : - - -
حداقل قیمت خرید : 2,000,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 2,000,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1399/8/26
کد متقاضی : 447
تلفن همراه : 09123519243 (کارشناس املاک مرکزی)
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : - - -
حداقل قیمت خرید : 500,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 550,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1399/8/24
کد متقاضی : 442
تلفن همراه : 09916593255 (کارشناس املاک مرکزی)
  1   2   3   4   5   ...صفحه آخر  
برگرد بالا