× هشدار!
جستجوی ملک رهن واجاره
ویلایی
آپارتمان
مغازه
زمین
باغ
کارخانه - کارگاه
انبار - گاراژ
قیمت رهن
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
قیمت اجاره
-
 • 0
 • 50,000
 • 100,000
 • 200,000
 • 400,000
 • 600,000
 • 800,000
 • 1,000,000
 • 1,200,000
 • 1,500,000
 • 2,000,000
 • 2,500,000
 • 3,000,000
مساحت
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 85
 • 90
 • 100
 • 120
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
عمر بنا
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 10
 • 20
 • 30
 • کلنگی
قیمت های ثبت شده طبق نظرشخصی فروشندگان و یا کارشناسان منطقه و به درخواست مالکین ثبت گردیده که ممکن است برخی قیمت ها بالاتر از حد متوسط قیمت منطقه باشد و املاک مرکزی طبق اصول کاری خود مجاز به هیچ گونه دخل و تصرفی در تعیین قیمت املاک ثبت شده در سایت نمی باشد لذا عزیزانی که قصد خرید یا اجاره ملک را دارند می توانند جهت راهنمایی با کارشناسان املاک مرکزی مشاوره نمایند. توجه :
181 مورد یافت شد.
انتخاب نوع نمایش :
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
آپارتمان [ رهن و اجاره ]
87 متر
قیمت رهن: 50000000 تومان
قیمت اجاره: 6000000 تومان
مشاهده جزئیات
test
5 ماه پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
ویلایی [ رهن و اجاره ]
310 متر
قیمت رهن: 1000000000 تومان
قیمت اجاره: 0 تومان
مشاهده جزئیات
test
یک سال پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
آپارتمان [ رهن و اجاره ]
110 متر
قیمت رهن: 100000000 تومان
قیمت اجاره: 5000000 تومان
مشاهده جزئیات
test
یک سال پیش
0
test
ویلایی [ رهن و اجاره ]
74 متر
قیمت رهن: 100000000 تومان
قیمت اجاره: 2500000 تومان
مشاهده جزئیات
test
یک سال پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
مغازه [ رهن و اجاره ]
180 متر
قیمت رهن: 400000000 تومان
قیمت اجاره: 55000000 تومان
مشاهده جزئیات
test
یک سال پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
آپارتمان [ رهن و اجاره ]
210 متر
قیمت رهن: 1000000000 تومان
قیمت اجاره: 0 تومان
مشاهده جزئیات
test
یک سال پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
مغازه [ رهن و اجاره ]
135 متر
قیمت رهن: 150000000 تومان
قیمت اجاره: 12000000 تومان
مشاهده جزئیات
test
یک سال پیش
3
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
ویلایی [ رهن و اجاره ]
120 متر
قیمت رهن: 200000000 تومان
قیمت اجاره: 2000000 تومان
مشاهده جزئیات
test
یک سال پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
ویلایی [ رهن و اجاره ]
145 متر
قیمت رهن: 350000000 تومان
قیمت اجاره: 2000000 تومان
مشاهده جزئیات
test
یک سال پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
آپارتمان [ رهن و اجاره ]
252 متر
قیمت رهن: 15000000000 تومان
قیمت اجاره: 100000 تومان
مشاهده جزئیات
test
یک سال پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
ویلایی [ رهن و اجاره ]
120 متر
قیمت رهن: 550000000 تومان
قیمت اجاره: 50000 تومان
مشاهده جزئیات
test
یک سال پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
ویلایی [ رهن و اجاره ]
85 متر
قیمت رهن: 100000000 تومان
قیمت اجاره: 3000000 تومان
مشاهده جزئیات
test
یک سال پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
ویلایی [ رهن و اجاره ]
80 متر
قیمت رهن: 60000000 تومان
قیمت اجاره: 3000000 تومان
مشاهده جزئیات
test
یک سال پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
آپارتمان [ رهن و اجاره ]
125 متر
قیمت رهن: 350000000 تومان
قیمت اجاره: 0 تومان
مشاهده جزئیات
test
2 سال پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
ویلایی [ رهن و اجاره ]
200 متر
قیمت رهن: 100000000 تومان
قیمت اجاره: 15000000 تومان
مشاهده جزئیات
test
2 سال پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
ویلایی [ رهن و اجاره ]
100 متر
قیمت رهن: 800000000 تومان
قیمت اجاره: 0 تومان
مشاهده جزئیات
test
2 سال پیش
0
test
ویلایی [ رهن و اجاره ]
85 متر
قیمت رهن: 2000000 تومان
قیمت اجاره: 100000 تومان
مشاهده جزئیات
test
2 سال پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
آپارتمان [ رهن و اجاره ]
220 متر
قیمت رهن: 1000000000 تومان
قیمت اجاره: 0 تومان
مشاهده جزئیات
test
2 سال پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
آپارتمان [ رهن و اجاره ]
250 متر
قیمت رهن: 150000000 تومان
قیمت اجاره: 25000 تومان
مشاهده جزئیات
test
2 سال پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
آپارتمان [ رهن و اجاره ]
120 متر
قیمت رهن: 190000000 تومان
قیمت اجاره: 0 تومان
مشاهده جزئیات
test
2 سال پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
آپارتمان [ رهن و اجاره ]
180 متر
قیمت رهن: 300000000 تومان
قیمت اجاره: 6000000 تومان
مشاهده جزئیات
test
2 سال پیش
1
  کد ملک نوع ملک شهر منطقه طبقه تعداد طبقه مساحت ملک قیمت رهن قیمت اجاره تعداد اتاق کارشناس تعداد بازدید تاریخ بروز رسانی
9045 2 5 87 50,000,000 6,000,000 2 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 63 1402/2/18
7704 2 2 310 1,000,000,000 6 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 222 1401/5/15
7703 6 10 110 100,000,000 5,000,000 2 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 308 1401/5/15
7299 74 100,000,000 2,500,000 1 246 1401/4/2
7296 180 400,000,000 55,000,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 233 1401/4/2
7289 4 5 210 1,000,000,000 3 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 256 1401/3/22
7283 135 150,000,000 12,000,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 305 1401/3/19
7277 -1 2 120 200,000,000 2,000,000 2 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 273 1401/3/16
7269 1 2 145 350,000,000 2,000,000 2 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 256 1401/2/24
7268 3 4 252 15,000,000,000 100,000 4 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 106 1401/4/22
7264 3 120 550,000,000 50,000 4 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 170 1401/2/19
7263 1 85 100,000,000 3,000,000 1 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 186 1401/2/19
7261 1 80 60,000,000 3,000,000 1 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 170 1401/2/15
7259 1 6 125 350,000,000 2 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 171 1400/12/19
7229 2 200 100,000,000 15,000,000 4 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 207 1400/12/3
7199 2 100 800,000,000 2 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 225 1400/11/28
7050 -1 2 85 2,000,000 100,000 1 290 1400/10/6
7045 1 3 220 1,000,000,000 3 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 289 1400/7/3
7044 3 3 250 150,000,000 25,000 4 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 361 1400/7/3
184 3 120 190,000,000 2 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 92 1399/8/15
7039 1 4 180 300,000,000 6,000,000 3 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 361 1400/6/3
12345...
برگرد بالا