× هشدار!
جستجوی ملک رهن واجاره
ویلایی
آپارتمان
مغازه
زمین
باغ
کارخانه - کارگاه
انبار - گاراژ
قیمت رهن
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
قیمت اجاره
-
 • 0
 • 50,000
 • 100,000
 • 200,000
 • 400,000
 • 600,000
 • 800,000
 • 1,000,000
 • 1,200,000
 • 1,500,000
 • 2,000,000
 • 2,500,000
 • 3,000,000
مساحت
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 85
 • 90
 • 100
 • 120
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
عمر بنا
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 10
 • 20
 • 30
 • کلنگی
قیمت های ثبت شده طبق نظرشخصی فروشندگان و یا کارشناسان منطقه و به درخواست مالکین ثبت گردیده که ممکن است برخی قیمت ها بالاتر از حد متوسط قیمت منطقه باشد و املاک مرکزی طبق اصول کاری خود مجاز به هیچ گونه دخل و تصرفی در تعیین قیمت املاک ثبت شده در سایت نمی باشد لذا عزیزانی که قصد خرید یا اجاره ملک را دارند می توانند جهت راهنمایی با کارشناسان املاک مرکزی مشاوره نمایند. توجه :
126 مورد یافت شد.
انتخاب نوع نمایش :
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
آپارتمان [ رهن و اجاره ]
100 متر
قیمت رهن: 90000000 تومان
قیمت اجاره: 100000 تومان
مشاهده جزئیات
test
2 روز قبل
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
آپارتمان [ رهن و اجاره ]
75 متر
قیمت رهن: 25000000 تومان
قیمت اجاره: 900000 تومان
مشاهده جزئیات
test
2 روز قبل
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
آپارتمان [ رهن و اجاره ]
80 متر
قیمت رهن: 70000000 تومان
قیمت اجاره: 10000 تومان
مشاهده جزئیات
test
2 هفته پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
آپارتمان [ رهن و اجاره ]
106 متر
قیمت رهن: 120000000 تومان
قیمت اجاره: 1000000 تومان
مشاهده جزئیات
test
2 هفته پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
ویلایی [ رهن و اجاره ]
250 متر
قیمت رهن: 80000000 تومان
قیمت اجاره: 2000000 تومان
مشاهده جزئیات
test
2 هفته پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
ویلایی [ رهن و اجاره ]
150 متر
قیمت رهن: 300000000 تومان
قیمت اجاره: 100000 تومان
مشاهده جزئیات
test
2 هفته پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
ویلایی [ رهن و اجاره ]
95 متر
قیمت رهن: 50000000 تومان
قیمت اجاره: 1700000 تومان
مشاهده جزئیات
test
2 هفته پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
آپارتمان [ رهن و اجاره ]
100 متر
قیمت رهن: 0 تومان
قیمت اجاره: 0 تومان
مشاهده جزئیات
test
2 هفته پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
آپارتمان [ رهن و اجاره ]
105 متر
قیمت رهن: 50000000 تومان
قیمت اجاره: 700000 تومان
مشاهده جزئیات
test
2 هفته پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
ویلایی [ رهن و اجاره ]
90 متر
قیمت رهن: 30000000 تومان
قیمت اجاره: 1200000 تومان
مشاهده جزئیات
test
2 هفته پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
آپارتمان [ رهن و اجاره ]
80 متر
قیمت رهن: 30000000 تومان
قیمت اجاره: 2000000 تومان
مشاهده جزئیات
test
2 هفته پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
آپارتمان [ رهن و اجاره ]
105 متر
قیمت رهن: 20000000 تومان
قیمت اجاره: 2000000 تومان
مشاهده جزئیات
test
3 هفته پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
آپارتمان [ رهن و اجاره ]
80 متر
قیمت رهن: 60000000 تومان
قیمت اجاره: 300000 تومان
مشاهده جزئیات
test
3 هفته پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
آپارتمان [ رهن و اجاره ]
135 متر
قیمت رهن: 80000000 تومان
قیمت اجاره: 2800000 تومان
مشاهده جزئیات
test
3 هفته پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
آپارتمان [ رهن و اجاره ]
115 متر
قیمت رهن: 250000000 تومان
قیمت اجاره: 0 تومان
مشاهده جزئیات
test
3 هفته پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
آپارتمان [ رهن و اجاره ]
77 متر
قیمت رهن: 70000000 تومان
قیمت اجاره: 1700000 تومان
مشاهده جزئیات
test
3 هفته پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
آپارتمان [ رهن و اجاره ]
100 متر
قیمت رهن: 100000000 تومان
قیمت اجاره: 2000000 تومان
مشاهده جزئیات
test
3 هفته پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
آپارتمان [ رهن و اجاره ]
100 متر
قیمت رهن: 57000000 تومان
قیمت اجاره: 2100000 تومان
مشاهده جزئیات
test
3 هفته پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
ویلایی [ رهن و اجاره ]
200 متر
قیمت رهن: 100000000 تومان
قیمت اجاره: 10000000 تومان
مشاهده جزئیات
test
3 هفته پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
آپارتمان [ رهن و اجاره ]
85 متر
قیمت رهن: 100000000 تومان
قیمت اجاره: 2000000 تومان
مشاهده جزئیات
test
3 هفته پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
ویلایی [ رهن و اجاره ]
140 متر
قیمت رهن: 100000000 تومان
قیمت اجاره: 3500000 تومان
مشاهده جزئیات
test
3 هفته پیش
0
  کد ملک نوع ملک شهر منطقه طبقه تعداد طبقه مساحت ملک قیمت رهن قیمت اجاره تعداد اتاق کارشناس تعداد بازدید تاریخ بروز رسانی
308 1 100 90,000,000 100,000 2 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 1399/9/8
307 1 75 25,000,000 900,000 2 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 1399/9/8
305 1 80 70,000,000 10,000 2 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 3 1399/8/29
300 4 106 120,000,000 1,000,000 2 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 1 1399/8/27
299 250 80,000,000 2,000,000 3 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 4 1399/8/27
298 150 300,000,000 100,000 3 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 1 1399/8/27
297 95 50,000,000 1,700,000 2 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 1 1399/8/27
296 3 100 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 1 1399/8/27
295 4 105 50,000,000 700,000 2 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 2 1399/8/27
294 90 30,000,000 1,200,000 1 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 2 1399/8/27
276 1 80 30,000,000 2,000,000 1 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 1 1399/8/25
267 3 105 20,000,000 2,000,000 2 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 2 1399/8/21
266 4 80 60,000,000 300,000 2 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 2 1399/8/20
261 3 3 135 80,000,000 2,800,000 2 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 1 1399/8/20
260 3 3 115 250,000,000 2 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 1 1399/8/20
259 3 5 77 70,000,000 1,700,000 2 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 1 1399/8/20
258 1 100 100,000,000 2,000,000 2 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 1 1399/8/20
257 3 3 100 57,000,000 2,100,000 2 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 1 1399/8/20
256 2 200 100,000,000 10,000,000 4 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 1 1399/8/20
255 2 4 85 100,000,000 2,000,000 1 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 1 1399/8/20
254 1 140 100,000,000 3,500,000 3 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 1 1399/8/20
12345...
برگرد بالا