× هشدار!
جستجوی ملک رهن واجاره
ویلایی
آپارتمان
مغازه
زمین
باغ
کارخانه - کارگاه
انبار - گاراژ
قیمت رهن
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
قیمت اجاره
-
 • 0
 • 50,000
 • 100,000
 • 200,000
 • 400,000
 • 600,000
 • 800,000
 • 1,000,000
 • 1,200,000
 • 1,500,000
 • 2,000,000
 • 2,500,000
 • 3,000,000
مساحت
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 85
 • 90
 • 100
 • 120
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
عمر بنا
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 10
 • 20
 • 30
 • کلنگی
قیمت های ثبت شده طبق نظرشخصی فروشندگان و یا کارشناسان منطقه و به درخواست مالکین ثبت گردیده که ممکن است برخی قیمت ها بالاتر از حد متوسط قیمت منطقه باشد و املاک مرکزی طبق اصول کاری خود مجاز به هیچ گونه دخل و تصرفی در تعیین قیمت املاک ثبت شده در سایت نمی باشد لذا عزیزانی که قصد خرید یا اجاره ملک را دارند می توانند جهت راهنمایی با کارشناسان املاک مرکزی مشاوره نمایند. توجه :
171 مورد یافت شد.
انتخاب نوع نمایش :
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
ویلایی [ رهن و اجاره ]
145 متر
قیمت رهن: 350000000 تومان
قیمت اجاره: 2000000 تومان
مشاهده جزئیات
test
3 روز قبل
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
ویلایی [ رهن و اجاره ]
120 متر
قیمت رهن: 550000000 تومان
قیمت اجاره: 50000 تومان
مشاهده جزئیات
test
یک هفته پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
ویلایی [ رهن و اجاره ]
85 متر
قیمت رهن: 100000000 تومان
قیمت اجاره: 3000000 تومان
مشاهده جزئیات
test
یک هفته پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
ویلایی [ رهن و اجاره ]
80 متر
قیمت رهن: 60000000 تومان
قیمت اجاره: 3000000 تومان
مشاهده جزئیات
test
2 هفته پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
آپارتمان [ رهن و اجاره ]
125 متر
قیمت رهن: 350000000 تومان
قیمت اجاره: 0 تومان
مشاهده جزئیات
test
2 ماه پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
ویلایی [ رهن و اجاره ]
200 متر
قیمت رهن: 100000000 تومان
قیمت اجاره: 15000000 تومان
مشاهده جزئیات
test
3 ماه پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
ویلایی [ رهن و اجاره ]
100 متر
قیمت رهن: 800000000 تومان
قیمت اجاره: 0 تومان
مشاهده جزئیات
test
3 ماه پیش
0
test
ویلایی [ رهن و اجاره ]
85 متر
قیمت رهن: 2000000 تومان
قیمت اجاره: 100000 تومان
مشاهده جزئیات
test
5 ماه پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
آپارتمان [ رهن و اجاره ]
220 متر
قیمت رهن: 1000000000 تومان
قیمت اجاره: 0 تومان
مشاهده جزئیات
test
8 ماه پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
آپارتمان [ رهن و اجاره ]
250 متر
قیمت رهن: 150000000 تومان
قیمت اجاره: 25000 تومان
مشاهده جزئیات
test
8 ماه پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
آپارتمان [ رهن و اجاره ]
180 متر
قیمت رهن: 300000000 تومان
قیمت اجاره: 6000000 تومان
مشاهده جزئیات
test
9 ماه پیش
1
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
مغازه [ رهن و اجاره ]
80 متر
قیمت رهن: 400000000 تومان
قیمت اجاره: 0 تومان
مشاهده جزئیات
test
9 ماه پیش
1
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
ویلایی [ رهن و اجاره ]
210 متر
قیمت رهن: 1500000000 تومان
قیمت اجاره: 0 تومان
مشاهده جزئیات
test
9 ماه پیش
1
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
آپارتمان [ رهن و اجاره ]
145 متر
قیمت رهن: 400000000 تومان
قیمت اجاره: 0 تومان
مشاهده جزئیات
test
9 ماه پیش
1
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
آپارتمان [ رهن و اجاره ]
120 متر
قیمت رهن: 200000000 تومان
قیمت اجاره: 6500000 تومان
مشاهده جزئیات
test
9 ماه پیش
1
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
آپارتمان [ رهن و اجاره ]
125 متر
قیمت رهن: 400000000 تومان
قیمت اجاره: 0 تومان
مشاهده جزئیات
test
9 ماه پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
آپارتمان [ رهن و اجاره ]
84 متر
قیمت رهن: 20000000 تومان
قیمت اجاره: 6000000 تومان
مشاهده جزئیات
test
9 ماه پیش
1
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
آپارتمان [ رهن و اجاره ]
220 متر
قیمت رهن: 750000000 تومان
قیمت اجاره: 0 تومان
مشاهده جزئیات
test
9 ماه پیش
2
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
آپارتمان [ رهن و اجاره ]
183 متر
قیمت رهن: 400000000 تومان
قیمت اجاره: 3000000 تومان
مشاهده جزئیات
test
9 ماه پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
ویلایی [ رهن و اجاره ]
120 متر
قیمت رهن: 300000000 تومان
قیمت اجاره: 5500000 تومان
مشاهده جزئیات
test
10 ماه پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
ویلایی [ رهن و اجاره ]
200 متر
قیمت رهن: 650000000 تومان
قیمت اجاره: 0 تومان
مشاهده جزئیات
test
10 ماه پیش
0
  کد ملک نوع ملک شهر منطقه طبقه تعداد طبقه مساحت ملک قیمت رهن قیمت اجاره تعداد اتاق کارشناس تعداد بازدید تاریخ بروز رسانی
7269 1 2 145 350,000,000 2,000,000 2 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 3 1401/2/24
7264 3 120 550,000,000 50,000 4 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 8 1401/2/19
7263 1 85 100,000,000 3,000,000 1 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 7 1401/2/19
7261 1 80 60,000,000 3,000,000 1 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 10 1401/2/15
7259 1 6 125 350,000,000 2 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 17 1400/12/19
7229 2 200 100,000,000 15,000,000 4 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 31 1400/12/3
7199 2 100 800,000,000 2 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 35 1400/11/28
7050 -1 2 85 2,000,000 100,000 1 79 1400/10/6
7045 1 3 220 1,000,000,000 3 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 142 1400/7/3
7044 3 3 250 150,000,000 25,000 4 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 148 1400/7/3
7039 1 4 180 300,000,000 6,000,000 3 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 169 1400/6/3
7038 80 400,000,000 2 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 177 1400/6/3
7036 1 2 210 1,500,000,000 5 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 159 1400/6/3
7034 2 4 145 400,000,000 3 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 157 1400/6/3
7033 4 4 120 200,000,000 6,500,000 2 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 163 1400/6/3
7032 5 5 125 400,000,000 2 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 145 1400/6/3
7031 10 10 84 20,000,000 6,000,000 2 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 157 1400/6/3
7030 3 4 220 750,000,000 3 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 122 1400/6/3
6971 3 5 183 400,000,000 3,000,000 3 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 127 1400/4/13
7028 2 120 300,000,000 5,500,000 4 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 100 1400/6/3
7027 -1 2 200 650,000,000 3 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 105 1400/6/3
12345...
برگرد بالا