× هشدار!
متقاضیان رهن و اجاره
ویلایی
آپارتمان
مغازه
زمین
باغ
کارخانه - کارگاه
انبار - گاراژ
498 مورد یافت شد.
نوع ملک : - - -
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : - - -
حداکثر قیمت رهن : 20,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره : 50,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1401/2/15
کد متقاضی : 926
تلفن همراه : 09100955200 (کارشناس املاک مرکزی)
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : 100   متر مربع
حداکثر مساحت : 150   متر مربع
حداکثر قیمت رهن : 2,700,000,000,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره : 3,000,000,000,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1400/12/2
کد متقاضی : 920
تلفن همراه : (کارشناس املاک مرکزی)
نوع ملک : مغازه
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : 25   متر مربع
حداکثر مساحت : 95   متر مربع
حداکثر قیمت رهن : 80,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره : 8,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1400/12/2
کد متقاضی : 918
تلفن همراه : (کارشناس املاک مرکزی)
نوع ملک : ویلایی
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : - - -
حداکثر قیمت رهن : 500  تومان
حداکثر قیمت اجاره : 500  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1400/10/14
کد متقاضی : 915
تلفن همراه : 09124525207 حسین گلاب (کارشناس املاک مرکزی)
نوع ملک : ویلایی
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : - - -
حداکثر قیمت رهن : 2,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره : 100,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1400/10/5
کد متقاضی : 913
تلفن همراه : (کارشناس املاک مرکزی)
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : - - -
حداکثر قیمت رهن : 500,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره : 10,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1400/5/16
کد متقاضی : 909
تلفن همراه : 09385442023
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : 146   متر مربع
حداکثر مساحت : - - -
حداکثر قیمت رهن : 500,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره : 10,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1400/5/16
کد متقاضی : 908
تلفن همراه : 09055912039
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : - - -
حداکثر قیمت رهن : 20,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره : 1,500,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1400/1/15
کد متقاضی : 818
تلفن همراه : (کارشناس املاک مرکزی)
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : - - -
حداکثر قیمت رهن : 80,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره : - - -
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1400/1/15
کد متقاضی : 817
تلفن همراه : (کارشناس املاک مرکزی)
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : - - -
حداکثر قیمت رهن : 50,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره : - - -
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1400/1/15
کد متقاضی : 816
تلفن همراه : (کارشناس املاک مرکزی)
  1   2   3   4   5   ...صفحه آخر  
برگرد بالا