× هشدار!
متقاضیان رهن و اجاره
ویلایی
آپارتمان
مغازه
زمین
باغ
کارخانه - کارگاه
انبار - گاراژ
505 مورد یافت شد.
نوع ملک : آپارتمان - مغازه
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : 100   متر مربع
حداکثر مساحت : 120   متر مربع
حداکثر قیمت رهن : 9,223,372,036,854,775,807  تومان
حداکثر قیمت اجاره : 2,000,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1401/6/28
کد متقاضی : 936
تلفن همراه : 09929659307 (کارشناس املاک مرکزی)
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : 140   متر مربع
حداکثر مساحت : 200   متر مربع
حداکثر قیمت رهن : 300,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره : 8,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1401/5/13
کد متقاضی : 935
تلفن همراه : 09929659307 (کارشناس املاک مرکزی)
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : 140   متر مربع
حداکثر مساحت : 200   متر مربع
حداکثر قیمت رهن : 650,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره : - - -
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1401/5/13
کد متقاضی : 934
تلفن همراه : 09929659307 (کارشناس املاک مرکزی)
نوع ملک : ویلایی - آپارتمان
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : 150   متر مربع
حداکثر مساحت : 200   متر مربع
حداکثر قیمت رهن : 300,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره : 4,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1401/5/13
کد متقاضی : 933
تلفن همراه : 09929659307 (کارشناس املاک مرکزی)
نوع ملک : - - -
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : 120   متر مربع
حداکثر مساحت : 250   متر مربع
حداکثر قیمت رهن : 300,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره : 8,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1401/5/3
کد متقاضی : 932
تلفن همراه : 09929659307 (کارشناس املاک مرکزی)
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : 140   متر مربع
حداکثر مساحت : 250   متر مربع
حداکثر قیمت رهن : 650,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره : - - -
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1401/5/3
کد متقاضی : 931
تلفن همراه : 09929659307 (کارشناس املاک مرکزی)
نوع ملک : ویلایی - آپارتمان
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : 140   متر مربع
حداکثر مساحت : 250   متر مربع
حداکثر قیمت رهن : 400,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره : 10,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1401/5/2
کد متقاضی : 930
تلفن همراه : 09929659307 (کارشناس املاک مرکزی)
نوع ملک : - - -
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : - - -
حداکثر قیمت رهن : 20,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره : 50,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1401/2/15
کد متقاضی : 926
تلفن همراه : 09100955200 (کارشناس املاک مرکزی)
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : 100   متر مربع
حداکثر مساحت : 150   متر مربع
حداکثر قیمت رهن : 2,700,000,000,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره : 3,000,000,000,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1400/12/2
کد متقاضی : 920
تلفن همراه : (کارشناس املاک مرکزی)
نوع ملک : مغازه
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : 25   متر مربع
حداکثر مساحت : 95   متر مربع
حداکثر قیمت رهن : 80,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره : 8,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1400/12/2
کد متقاضی : 918
تلفن همراه : (کارشناس املاک مرکزی)
  1   2   3   4   5   ...صفحه آخر  
برگرد بالا