× هشدار!
نوع ملک : ویلایی - آپارتمان
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : 55   متر مربع
حداکثر مساحت : 5888   متر مربع
حداقل قیمت خرید : 11,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 555,555  تومان
شهر : قم
منطقه : 20 متری زاد
تاریخ ثبت : 1399/5/19
کد متقاضی : 3
تلفن همراه : 09127599475

برگرد بالا