× هشدار!
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : - - -
حداکثر قیمت رهن : 50,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره : 200,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1399/6/18
کد متقاضی : 9
تلفن همراه : (کارشناس املاک مرکزی)

برگرد بالا