× هشدار!
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : - - -
حداکثر قیمت رهن : 20,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره : 600,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1399/6/19
کد متقاضی : 21
تلفن همراه : (کارشناس املاک مرکزی)

برگرد بالا