× هشدار!
نوع ملک : - - -
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : - - -
حداکثر قیمت رهن : 75,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره : 100,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1399/6/18
کد متقاضی : 11
تلفن همراه : 09191589024 (کارشناس املاک مرکزی)

برگرد بالا