× هشدار!
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : 80   متر مربع
حداکثر مساحت : 90   متر مربع
حداقل قیمت خرید : 400,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 500,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1399/6/17
کد متقاضی : 5
تلفن همراه : (کارشناس املاک مرکزی)

برگرد بالا