× هشدار!
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : - - -
حداقل قیمت خرید : 300,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 300,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1399/6/22
کد متقاضی : 27
تلفن همراه : 09916593255 (کارشناس املاک مرکزی)

برگرد بالا