× هشدار!
نوع ملک : ویلایی
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : 43242   متر مربع
حداکثر مساحت : 3424234   متر مربع
حداقل قیمت خرید : 3,432,423,432  تومان
حداکثر قیمت خرید : 324,234,234,234,324  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1399/4/19
کد متقاضی : 1
تلفن همراه : 09124525207 حسین گلاب (کارشناس املاک مرکزی)

برگرد بالا