× هشدار!

ملک مذکور در تاریخ 1399/5/19 ثبت گردیده است. احتمال تغییر وضعیت فروش یا اجاره ملک وجود دارد.

رهن و اجاره ویلایی 1000 متری در  قم

رهن :
1000000
تومان
اجاره :
100
تومان
قم 20 متری زاد   ioyiyuuuyu 
کد ملک : 21
1000 متر
|
طبقه همکف

توضیحات


نقشه

اطلاعات تماس مالک

برگرد بالا